BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran - Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; AcademicKeys IndexResearchBib Academic Resource IndexEurasian Scientific Journal IndexScientific World IndexScientific Indexing Service.


Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Institute is a refereed journal that published biannually (June - December) since 2016. Our journal is open to all kinds of articles and book reviews on the study of social sciences. Indices; AcademicKeys IndexResearchBib Academic Resource IndexEurasian Scientific Journal IndexScientific World IndexScientific Indexing Service.

 

MAKALE ÇAĞRISI

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran 2017 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 30 Nisan 2017 tarihine kadarhttp://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

 

CALL FOR PAPERS

 

 

 

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the June 2017 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences viahttp://dergipark.gov.tr/bseusbed until April 30, 2017. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


Cilt 1, Sayı 1 (2016): BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ


Kapak Sayfası


ISSN: 2548-088XBilgi İşlem Daire Başkanlığı