Kişiler

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Avnullah Enes ATEŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, Türkiye
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı